Viimsi Kooli Tervisenõukogu sai aasta terviseteo nominatsiooni!

28.novembril toimus kodanikupäeva valguses Arvo Pärdi keskuses Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse (HEAK), Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL), Kodukant Harjumaa ning Harjumaa Leader tegevusgruppide koostöös Harjumaa Aasta Tegijad 2019 tunnustussündmus, kus märgiti ära ka meie, Viimsi Kooli Tervisenõukogu aasta terviseteo nominatsioon.

Suur-suur tänu Viimsi Kooli klassijuhatajatele, et te meiega koos oma noori innustate Tervisekuu(de) üritustest osa võtma ning ka ise nii neile kui meile nõu ja jõuga toeks olete!

Juba järgmisel nädalal, alates 9.12, jätkuvad 6.klasside pop-up võistlused kell 12.05 raamatukogu ees.

9.klasside elustamiskoolitus

Õnnetusjuhtumid võivad ootamatult aset leida kõikjal, kus me liigume või viibime, olenemata kella- või aastaajast.

Koolituse käigus said 9.klasside õpilased kaasaegse mannekeeni abil õppida, kuidas teha õigesti südamemassaaži. Samuti tutvuti ka AED elustamisaparaadi tööga. AED on elektrišoki aparaat, mida võib kasutada erihariduseta inimene. AED aparaat taastab normaalse südamerütmi ja võib päästa inimese elu.

9.klasside õpilased said antud koolituse käigus proovida ka Heimlichi võtet kasutades selleks spetsiaalset harjutusvesti.

Suur suur tänu meie kooliõele Reet Rannule, kes need koolitused läbi viis.

7.klasside Pop-up võistlused

4-8. novembril toimusid 7.klasside pop-up võistlused.

Esmaspäeval tehti ühe minuti jooksul kätekõverdusi. Poiste esikoht läks 7C ning tüdrukute esikoht 7F klassile.

Teisipäeval oli taaskord ajaline ülesanne, kus noored tegid ühe minuti jooksul kükke. Sel korral läks poiste arvestuse esikoht 7E klassile ning tüdrukute oma taaskord 7F klassile.

Kolmapäeval olid minuti jooksul kõige kiiremad kõhulihaste tegijad 7E noormees ning 7F neiu.

Neljapäevasel tasakaaluplangu hoidmisel olid kõige paremate kerelihastega 7E noormees ning 7F neiu.

Reedene paaristöö – joonlaua hoidmise võistluse võidu viis taaskord koju 7F meeskond.

Täname kõiki osalejaid ja ka kaasaelajaid 🙂

Sinu käed päästavad elu

16. oktoobril tähistab Tallinna Tervishoiu Kõrgkool üle-euroopalisel südame taaskäivitamise päeval oma 79. aastapäeva, viies erinevates Eesti asutustes läbi praktilisi elustamis- ja esmaabivõtteid õpetavaid koolitusi “Sinu käed päästavad elu”.

Elustamis- ja esmaabikoolituse sarja “Sinu käed päästavad elu” läbiviimisega alustas Tallinna Tervishoiu Kõrgkool juba 2018 aasta jaanuaris, eesmärgiga kinkida Eestile 100. sünnipäeva puhul 1000 koolituse läbinud inimest. Praeguseks on algselt seatud eesmärk täidetud mitmekordselt – koolituse läbimist kinnitavaid tõendeid on jagatud välja enam kui 2400 (seisuga oktoober 2018).

Koolituse käigus saavad huvilised kaasaegsete mannekeenide abil kõrgkooli õppejõudude ja üliõpilaste juhendamisel õppida, kuidas teha õigesti südamemassaaži. “Sinu käed päästavad elu” projektijuhi Piret Gildeni sõnul on elustamisvõtete õpetamine olulise tähtsusega, sest Eestis sureb igal aastal tunnistajate juuresolekul südame äkksurma ligikaudu 700 inimest. “Enne kiirabi saabumist alustatakse elustamisvõtetega ainult 35 protsendil juhtudest ja kui enne kiirabi saabumist ei tehta midagi, on ellujäämise võimalus kõigest alla 10 protsendi,” täpsustas Piret Gilden. (https://bit.ly/2ndSFTi

Viimsi Koolis osalesid antud koolitustel 7. ja 8. klassid.

9.klasside Pop-up challenge’d

Oktoobris on 8.-9.klasside tervisekuu, siin väike videomeenutus eelmisel nädalal 9.klassidele vahetunnis toimunud pop-up challenge’itest, kus omavahel võisteldi erinevates ülesannetes:
* Kätekõverdused 1 minuti jooksul
* Kükid 1 minuti jooksul
* Kõhulihased 1 minuti jooksul
* Plank, 1 jalg ja 1 käsi üleval
* Pika joonlaua hoidmine paaris, nägudega üksteise poole

Suur aitäh kõigile, kes osalesid, eriti aktiivsetele klassijuhatajtele, kes ka ise kaasa lõid!
Sel nädalal jätkuvad võistlused 8.klassidele!